PikseliÄHKY 2005 teemat

PikseliÄHKY festivaalin pääteemaan (Dot Org Boom) liittyvän ohjelman lisäksi ensi vuonna festivaaliin tulee mukaan useiden alateemojen ympärille koottuja kokonaisuuksia. Vuoden 2005 alateemat ovat:

  • VJ kulttuuri
  • Interaktiivinen ja osallistuva elokuva
  • Kokeellinen ääni, interaktio ja elektroniikka
  • Ruohonjuuritason verkostot ja median/teknologian politiikka

Alateemojen esittelemien projektien ei välttämättä tarvitse liittyä pääteemaan vaan mukaan voidaan ottaa kaikenlaisia innovatiivisia ja kokeellisia projekteja.

Projektihaku

PikseliÄHKY festivaalin projektihaku on avoin kaikille - taiteilijoille, suunnittelijoille, insinööreille, arkkitehdeille, tutkijoille, aktivisteille, ammattilaisille ja opiskelijoille. Tarkempaa tietoa löytyy hakukaavakkeesta: : PixelACHE05.doc / PixelACHE05.rtf / PixelACHE05.txt

Etsimme tällä hetkellä projekteja sekä vuosien 2005 että 2006 festivaaleihin. Viimeinen päivämäärä vuoden 2005 ehdotuksille on 15 marraskuuta 2004. Tämän päivämäärän jälkeen otamme vastaan ehdotuksia vuodelle 2006.

PikseliÄHKY työpajat

PikseliÄHKY festivaalin ohjelmassa merkittävän osion muodostavat useiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä toteutetut työpajat.

particle/wave työpaja tutkii yhteyksiä perinteisten radiolähetysformaattien ja internetin avulla toteutettavien radioprojektien välillä. Työpaja tutkii uusien ohjelmistotyökalujen sekä äänimateriaalin avoimen ja verkotetun jakamisen tarjoamia mahdollisuuksia yhteisölliselle radiotoiminnalle. particle/wave tutkii radion kaksijakoista luonnetta: aaltomuoto / tiedonsiirtopaketti, ääni / verkko, lähettäjä / vastaanottaja... Työpajan koordinaattori on Sophea Lerner ja se järjestetään yhteistyössä Sibelius Akatemian Centre for Music & Technology -osaston kanssa.
aura.siba.fi/particlewave

VJ kulttuuri ja audiovisuaaliset kerrontatavat työpaja käsittelee VJ kulttuurin, teatterin ja elokuvan rajapintoja. Työpajan tutoreina toimii teatterin ja elokuvan kanssa työskentelevien tekijöiden lisäksi myös piksel04 (www.piksel.no) tapahtumaan osallistuneita VJ-ohjelmistojen asiantuntijoita. Työpajan ohjelma nivoutuu yhteen myös PixelACHE goes Television - työpajan kanssa.

Pixelache goes Television työpaja etsii tuoreita näkökulmia vanhaan mediaan. Työpajassa toteutettavien projektien on tavoitteena kokeilla tavanomaisesta televisiotuotannosta poikkeavia formaatteja. Projektien kokeilualusta on Arabianrannan alueella toimiva Dina-paikallistelevisio, jonka tavoittamasta yleisöstä monet työskentelevät median / kulttuurin parissa tai opiskelevat alueen monissa oppilaitoksissa. Työpajan tutorina toimii Teijo Pellinen, joka on interaktiivisen televisiotuotannon lehtori Taideteollisessa Korkeakoulussa.

PikseliÄHKY taiteilijaresidenssi + PikselVÄrk

PikseliÄHKY taiteilijaresidenssi tarjoaa yhdelle taiteilijalle (tai pienelle työryhmälle) mahdollisuuden työskennellä Helsingissä, Suomenlinnassa maalis-huhtikuussa 2005. Residenssi toteutetaan yhteistyössä Pohjoismaisen Nykytaiteen Instituutin NIFCA:n kanssa ja sitä on mahdollista hakea PikseliÄHKY 2005 hakukaavakkeella.

PikselVÄRK on työnimi PikseliÄHKY Festivaalin yhteydessä Tukholmassa toteutettaville tapahtumille. Suunnitteilla on audiovisuaalisia konsertteja ja pienimuotoinen konferenssi. Lisätietoa Tukholman tapahtumista tulee lähiaikoina, tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon PikseliÄHKY 2005 projektihaussa mukana olevat projektit.

PikseliÄHKY festivaalin järjestäjät

PikseliÄHKY 2005 festivaalin järjestää Piknik Frequency yhteistyössä Kiasma Teatterin kanssa. Elektronisen taiteen ja ala-kulttuurien verkosto katastro.fi toimii yhteistyökumppani ohjelmiston suunnittelussa. Laajempi lista yhteistyökumppaneita ja tukijoita julkistetaan keväällä 2005.

Yhteystiedot

PikseliÄHKY // PixelACHE festival
Laivurinrinne 1
00120 Helsinki
Finland
tel: +358-9-622 79 667
fax: +358-9-622 79 669

web: www.pixelache.ac
e-mail: contact at pixelache.ac